Privatlivs- og cookiepolitik

- Tag styringen!

Gobil er en gratis app, der gør det nemt og hurtigt at tage styringen med dine bilproblemer. 

En direkte forbindelse til lokal værkstedshjælp, når du skal bruge det.

Gobil-Menu-Logo-1

Privatlivs- og cookiepolitik
Privatlivs- og cookiepolitikken gælder for hjemmesiden: https://www.gobil.dk/
Privatlivs- og cookiepolitikken gælder desuden for appen, Gobil.

Hjemmesiden ejes og drives af
Gobil.dk ApS, cvr. 41 20 18 19, Ragnagade 7, ST. TV. 2100 København Ø. Du kan kontakte os ved at skrive til: hello@gobil.dk

Juridiske rammer for vores indsamling af personoplysninger

Databeskyttelsesforordningen og cookiebekendtgørelsen regulerer vores indsamling af dine personoplysninger gennem vores hjemmeside og vores app. 
Du skal i den forbindelse have en række oplysninger. Vi giver dig disse oplysninger samlet i denne privatlivs- og cookiepolitik.

Formålet og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger
Gobil.dk ApS behandler personoplysninger indsamlet fra hjemmesiden og appen, Gobil, til at se, hvem der har besøgt hjemmesiden.
Vi bruger også dine personoplysninger til at markedsføre vores tjenester gennem andre hjemmesider, du besøger, såsom søgemaskiner som Google eller gennem sociale medier som eksempelvis Facebook, Youtube og Twitter.

Vi sender også markedsføring på e-mail og på de sociale medier som notifikationer, opslag og kommenterer.

Vi behandler desuden personoplysningerne for at sende dig meddelelser om dine annoncer på Gobil og nye muligheder i Gobil.

Vi sender dig desuden tilbud på baggrund af din geografiske placering, hvis du har valgt dette.

Vi baserer vores markedsføring på dit samtykke.

Vi sikrer således, at der ikke indsamles personoplysninger, før der eventuelt er samtykket til dette ved at klikke på ”ok” til, at der anvendes cookies.

Når vi reklamerer på søgemaskiner og sociale medier, hviler vores markedsføring på, at den pågældende søgemaskine og de relevante sociale medier har indhentet samtykke fra de brugere, der måtte se vores budskaber, således at samtykket dækker, at vi lovligt kan markedsføre vores produkter.

Du kan finde grundlaget for vores behandling af personoplysninger i relation til vores markedsføring i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a samt i § 10 i markedsføringsloven.

Du kan se mere om kravene til et samtykke i artikel 7 og artikel 4, nr. 11, i databeskyttelsesforordningen.

Du kan trække dit samtykke tilbage
Du trækker dit samtykke tilbage ved at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. 

Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Hvis du ikke giver samtykke
Du er ikke forpligtet til at give dit samtykke eller i henhold til lov. Du har således ikke pligt til at give dit samtykke.

Hvis du ikke giver samtykke, vil vi alene kunne anvende tekniske cookies, når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app.
Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, og når vi markedsfører gennem søgemaskiner og på de sociale medier, herunder:

• Navn og e-mail, købs- og visningshistorik samt eventuelt mobiltelefonnummer (valgfrit), adresse (valgfrit) og geografiske placering (valgfrit)
Ved brug af søgemaskiner og sociale medier til markedsføring sikrer vi, at vi ikke behandler følsomme oplysninger. Vi behandler således alene geografisk position, alder, køn, arbejdsplads, uddannelse og lignende almindelige personoplysninger. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader i nødvendigt omfang dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det
• Leverandørerne af vores hjemmeside samt deres underdatabehandlere

Endelig kan Gobil.dk ApS ikke undgå at dele personoplysninger med de søgemaskiner og sociale medier, som vi bruger i vores markedsføring.

Endelig deler vi dine oplysninger med de tredjeparter, der har cookies på vores hjemmeside. Du kan se en liste over dem her:

- Google Analytics

- Google Firebase

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi videregiver eller overlader så vidt muligt ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. 

Søgemaskiner og sociale mediers databaser er imidlertid placeret over hele verden. Eksempelvis kan vi ikke garantere for, at Facebook ikke sender personoplysninger til USA. Det samme gælder de personoplysninger, som søgemaskinen Google indsamler, og som vi gør brug af og er ansvarlig for i vores markedsføring.

Overførsel til lande udenfor EU sker enten på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse eller på baggrund af EU – U.S. Privacy Shield.

Hvor personoplysningerne, vi indsamler, stammer fra
Personoplysningerne stammer fra de besøgende på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi således personoplysninger gennem cookies.

Vi anvender tekniske cookies, statistikcookies, personaliserede og markedsføringscookies på vores hjemmeside.

Læs nedenfor om de forskellige cookietyper.

Hvad er en cookie?
Cookies bruges af stort set alle hjemmesider og apps. Vi anvender følgende 4 typer af cookies på vores hjemmeside og i vores app:

1. Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Brug af tekniske cookies kræver ikke et samtykke.

2. Statistik cookies: Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside.

De indsamlede oplysninger indgår i eksempelvis analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og som derfor skal være nemme at finde, så brugervenligheden bliver forbedret. Statistikcookies kan også bruges til at indsamle besøgsstatistik igennem en simpel optælling af antal besøg på en hjemmeside.
Statistikcookies har oftest ingen eller meget lille betydning for privatlivet, da de ikke registrerer, hvad vi søger efter på andre hjemmesider. Det er dog et krav, at hjemmesidens ejer informerer om og beder om samtykke ved brugen af statistikcookies.

3. Personaliserede cookies: Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemmeside, hvor de samler vores digitale fodspor op. De kaldes derfor også ”tracking cookies”. Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring ved at sende dig meddelelser med tilbud og lignende.

Personaliserede cookies bruges til at levere mere målrettet og relevant indhold på hjemmesiden - eksempelvis i form af foreslået information og artikler. Andre brugere vises noget andet indhold på hjemmesiden, fordi de er interesserede i noget andet. Indholdet er udvalgt på baggrund af de oplysninger, personaliserede cookies har indsamlet om dine søgninger, interesser og klik rundt på nettet. Personaliserede cookies kan derfor ses som en service, når du bevæger dig rundt på nettet.
En hjemmeside, der indsamler oplysninger ved hjælp af cookies for at skabe personaliseret indhold, skal informere om dette og indhente dit samtykke hertil.

4. Markedsføringscookies: Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies.
Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også ”tracking cookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over vores interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, vi tidligere har kigget på.

Det er for eksempel markedsføringscookies, der indsamler oplysninger, som bruges til at huske de sko, den koncert eller den boremaskine, du kiggede på for et par dage siden.

En hjemmeside skal informere om og indhente samtykke, når der bruges markedsføringscookies.

Undgå cookies
Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du bruger.

Læs mere ved at læse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/sadaan-undgaar-du-cookies 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Retningslinjerne er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

Dokumentation for dit samtykke til at vi må anvende cookies gemmes i mindst 2 år, efter samtykket har været anvendt sidst.

Personoplysninger fra cookies på vores hjemmeside opbevares i forskellige tidsrum. Nogle cookieoplysninger slettes, når du ikke længere bruger vores hjemmeside (sessionen afsluttes). Andre cookieoplysninger gemmes som nævnt i op til 2 år.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi reklamerer gennem søgemaskiner og på sociale medier. I den forbindelse sker der profilering.

Logikken i profileringen består i, at vores budskaber sendes ud til personer, som søgemaskinen og det pågældende sociale medie vurderer, er mest tilbøjelig til at være interesserede i at købe vores produkter. Hvis du eksempelvis har søgt på sko på Google eller besøgt en skoforretning på Facebook, kan det betyde, at vi markedsfører vores produkter over for dig på søgemaskinen eller på det sociale medie.

Dine rettigheder
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Når der anmodes om sletning, sikrer vi så vidt muligt, at personoplysningerne slettes fra de it- systemer, som vi har teknisk rådighed over, og som vi anvender i vores markedsføring.

Ønskes der sletning af de personoplysninger, som vi sammen med en søgemaskine eller det relevante sociale medie har et fælles ansvar for, henviser vi til søgemaskinens eller det sociale medies hjemmeside, hvor der kan anmodes om sletning, herunder ved sletning af din konto.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og profilering.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi har underretningspligt
Vi underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

Kontakt

Gobil.dk ApS
Vallensbækvej 63
2625 Vallensbæk

hello@gobil.dk


CVR. 41 20 18 19 

Genveje

Gobil hjem
Kontakt
Support
Servicevilkår
Handelsbetingelser & vilkår
Cookie- og privatlivspolitik 
 
                                                     

Værksteds Login
Har du et værksted?